logowanie

rejestracja

jak korzystać
  UBEZPIECZENIA DLA BIEGŁYCH SĄDOWYCH  
Kalkulacja składki – OC Dobrowolne Biegłego Sądowego
 
Ubezpieczyciel
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS – nr 0000009831
NIP: 526-025-10-49, Kapitał zakładowy: 86.352.300,00 zł, Kapitał opłacony: 86.352.300,00 zł
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej
Suma gwarancyjna dla ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej:
Klauzula nr 61 dokumenty
Suma gwarancyjna dla Klauzuli nr 61:
Klauzula nr 75 Koszty Obrony Prawnej
Limit odpowiedzialności dla Klauzuli nr 75:
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie przepisów RODO
Czy chcesz zawrzeć ubezpieczenie OC za szkody, będące konsekwencją bezprawnego naruszenia przepisów dotyczących prywatności (RODO)?
Suma gwarancyjna dla ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie RODO:
Dotychczasowe ubezpieczenie
Czy wnioskowane ubezpieczenie będzie kontynuacją lub zostanie zawarte do 30 dni od wygaśnięcia dotychczasowego ubezpieczenia w PZU SA?
Kod rabatowy
Jeśli posiadasz, wpisz kod rabatowy lub kod agenta:
Płatność składki
Użyj [przelicz składkę], aby zobaczyć kwotę składki / raty do zapłaty.
Aby przejść dalej wybierz sposób płatności (zaznaczając przy wybranej kwocie).
jednorazowo w ciągu 10 dni od wystawienia polisy lub złożenia wniosku
dwie równe raty (po 10 dniach i po 180 dniach)
cztery równe raty (po 10 dniach i co 90 dni)
dwanaście równych rat (po 10 dniach i co 30 dni)
Jeżeli zmieniłeś parametry kalkulacji i chcesz zobaczyć właściwą składkę – użyj funkcji [przelicz składkę]. W celu prawidłowego obliczenia składki możesz być poproszony o uzupełnienie niektórych brakujących danych.
przelicz składkę